Capteur

Regels buitenlandse werknemers herzien

Gepubliceerd op 225

Dat staat in het ontwerpadvies Arbeidsmigratie aan, op eigen verzoek, minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 
Nederlandse werknemers krijgen te maken met oneerlijke concurrentie van goedkope buitenlandse krachten, doordat er te vaak misbruik wordt gemaakt van de regels.
 
Het actieplan moet gelijke behandeling en bekendheid met rechten en plichten bevorderen. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor inburgering van EU-arbeidsmigranten. Ook moeten de kwalificaties van de migranten beter worden benut: volgens de SER zijn veel EU-migranten overgekwalificeerd voor het werk dat zij doen.