Capteur

Werkgevers opgelet: verzuim hoger door lage betrokkenheid en hoge werkdruk

Gepubliceerd op 513

Dat blijkt uit het jaarlijkse werkbelevingsonderzoek van onderzoeksbureau Flycatcher, dat onder 1.200 werkende Nederlanders van 18 jaar en ouder werd uitgevoerd.
 
Het onderzoek toont aan dat het verzuim beduidend lager lag onder medewerkers die zich betrokken voelen bij hun werk dan onder minder betrokken medewerkers. Werkdruk blijkt ook een rol te spelen bij verzuim. Bij werknemers die een combinatie van een lagere betrokkenheid en een hoge werkdruk ervaren, blijkt het verzuim twee keer zo hoog te zijn als bij werknemers met een hoge betrokkenheid.
 
Flycatcher schrijft dat uit berekeningen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gebleken dat wanneer het ziekteverzuim met 1 procent daalt, alle Nederlandse werkgevers samen jaarlijks € 2,6 miljard besparen.
 
Ziekteverzuim verlagen
Volgens Flycatcher zijn werkgevers die het ziekteverzuim willen verlagen, gebaat bij betrokken medewerkers. Betrokkenheid hangt volgens het onderzoeksbureau vooral samen met goede communicatie, autonomie in het werk, afwisseling in de werkzaamheden en goede ontwikkelmogelijkheden.
 
Het onderzoeksbureau benadrukt dat werkdruk een belangrijk aandachtspunt blijft aangezien de ervaren werkdruk niet is veranderd ten opzichte van vorig jaar.
 
Verzuim 25% hoger bij vertrekintentie
Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is het sterke verband tussen verzuim en vertrekintentie: het verzuim onder werknemers die een andere baan overwegen ligt 25 procent hoger dan onder werknemers die geen andere baan overwegen. Weinig plezier en afwisseling in het werk zijn de voornaamste redenen dat werknemers overwegen een andere baan te gaan zoeken. De vertrekintentie blijkt te zijn toegenomen ten opzichte van vorig jaar.