Capteur

Oudere werknemers stressbestendiger

Gepubliceerd op 249

Volgens het CBS oordeelt men gemiddeld genomen positiever over mensen van de eigen leeftijdsgroep, maar zijn jongeren en ouderen het wel eens over zaken als nauwkeurigheid en bereidheid om een opleiding te volgen.
 
Productiviteit
Wat productiviteit betreft, verschillen de denkbeelden. Meer dan de helft van de jongeren vindt dat werknemers tot 35 jaar productiever zijn dan werknemers van 55 jaar en ouder. Van de ouderen vindt minder dan een kwart dat.
 
De groep die geen verschil ziet in productiviteit, is onder jongeren met 38 procent en onder 55-plussers 44 procent. Van de ouderen vindt ruim één op de drie dat oudere werknemers productiever zijn dan jongere werknemers. Onder jongeren is dit minder dan één op de tien.
 
Oudere werknemers stressbestendiger
Meer dan 40 procent van de mensen denkt dat oudere werknemers stressbestendiger zijn dan jongere werknemers. Een iets kleiner percentage vindt dat er geen verschil is.
Ouderen hebben een meer uitgesproken mening: meer dan de helft van de 55-plussers vindt dat oudere werknemers stressbestendiger zijn dan jongere werknemers. Slechts 12,5 procent denkt dat jongeren stressbestendiger zijn.
 
40 procent van de jongeren vindt dat jongere en oudere werknemers in dezelfde mate stressbestendigheid zijn.
 
Gedeelde mening over nauwkeurigheid en technologie
Jongeren en ouderen denken toch ook wel hetzelfde over een aantal eigenschappen.  Oudere werknemers worden door beide partijen als loyaler en nauwkeuriger beschouwd en jongere werknemers als meer bereid tot het volgen van opleidingen en vaardiger met nieuwe technologieën.
 
De mening over jonge en oude werknemers blijkt nauwelijks te worden beïnvloed door of men een baan heeft of niet: tussen werkenden, niet-werkenden en leidinggevenden bestaan er nauwelijks verschillen in de manier waarop tegen de productiviteit of stressbestendigheid van jongere en oudere werknemers wordt aangekeken.