Capteur

Makkelijker zorgverlof opnemen en werk flexibel indelen vanaf 2015

Gepubliceerd op 729

De krant schrijft dat er in 2015 veel gaat veranderen in de zorg: de drempel naar een verpleeghuis wordt hoger, waardoor ouderen langer thuis blijven wonen, en een deel van de zorgtaken wordt overgeheveld naar de gemeenten, die met minder geld deze zorgtaken moeten uitvoeren.
 
Het kabinet wil dat familie en buren gaan bijspringen en een deel van de zorg op zich gaan nemen. Op dit moment zorgt één op de acht Nederlanders naast zijn baan voor een hulpbehoevende.
 
In praktijk blijkt het echter lastig te zijn om mantelzorg met het dagelijkse werk te combineren en nu het kabinet meer van de naaste mensen verwacht, zijn veranderingen nodig. De veranderingen in het zorgverlof moeten ertoe leiden dat werken en zorgen beter samen gaan, want dat is wat het kabinet wil bereiken. Het wordt bijvoorbeeld voor ouders makkelijker om verlof op te nemen bij de geboorte van een kind en werknemers kunnen vanaf 2015 ook verlof opnemen voor de zorg voor een vriend, buurman of bekende.
 
Op dit moment kan men zorgverlof aanvragen wanneer een direct familielid, zoals een partner, ouder of kind, zorg nodig heeft. Vanaf 2015 wordt het zorgverlof uitgebreid naar niet-familieleden.
 
Om naast het werk te kunnen zorgen voor een familielid, vriend of bekende zijn flexibelere werktijden nodig. Werknemers krijgen meer recht om zelf te bepalen waar en wanneer ze werken. Zij kunnen bij de werkgever vragen om andere werktijden of een flexibelere werkomgeving. De werkgever moet dit verzoek vervolgens overwegen, maar mag het weigeren.
 
Naast zorgverlof wordt ook het ouderschapsverlof uitgebreid. Vaders krijgen nu twee dagen betaald kraamverlof als ze met hun partner een kind hebben gekregen; wie wil, kan daar straks drie dagen extra aan vastplakken. Deze extra dagen mag de werkgever niet weigeren, maar daar staat tegenover dat ze niet worden doorbetaald.
De overheid vindt dat moeders tien weken thuis moeten kunnen zijn met het kind. Wordt een kind geboren, dan krijgt de moeder 10 weken bevallingsverlof. Dit verlof gaat pas in na ontslag uit het ziekenhuis. Dit betekent dat als een baby na de bevalling langdurig in het ziekenhuis moet blijven, de moeder langer bevallingsverlof krijgt. Wanneer de moeder overlijdt, mag de partner het bevallingsverlof van de moeder overnemen.
 
De volgende vormen van zorgverlof zijn straks mogelijk:
-       Kortdurend zorgverlof: maximaal 10 dagen per jaar. Betaald, minimaal 70 procent van het normale loon.
-       Langdurend zorgverlof: maximaal 6 weken per jaar, onbetaald.
-       Vaderschapsverlof: 2 dagen betaald, 3 dagen extra onbetaald.
-       Ouderschapsverlof: bij kinderen tot 8 jaar, maximaal 26 weken, onbetaald.
-       Zwangerschapsverlof + bevallingsverlof: 16 weken, betaald.
 
De nieuwe regelgeving gaat in per 1 januari, maar werkgevers en vakbonden krijgen nog tot juli de tijd om voor het kort- en langdurend zorgverlof de cao aan te passen.