Capteur

Werkgelegenheid in duurzame energiesector neemt toe

Gepubliceerd op 240

Vorig jaar waren er in totaal ruim 45.000 mensen werkzaam in de duurzame energiesector. In de rest van de economie daalde de werkgelegenheid vorig jaar met 3 procent.
 
Volgens het CBS biedt de overgang naar een meer duurzame energievoorziening kansen voor de economie: niet alleen het aantal voltijdbanen is gestegen, maar ook de verdiensten (bruto toegevoegde waarde) in de sector namen toe. In de periode 2008-2012 groeiden die met 12 procent tot 4,2 miljard euro. De duurzame energiesector groeit, maar heeft nog wel een relatief klein aandeel in de economie (0,7 procent).
 
Het grootste aandeel in de totale werkgelegenheid in de duurzame energiesector is toe te schrijven aan energiebesparing. De productie van hernieuwbare energie leverde 3 duizend voltijdbanen op en de overige 42 duizend banen zitten in de keten rondom de productiefase van duurzame energie, zoals werkzaamheden in de energiebesparing (bijvoorbeeld productie en installatie van isolatiemateriaal), zonne-energie, windenergie, bioketens en elektrisch vervoer. De laatste jaren hebben vooral de installatie van zonnepanelen en elektrisch vervoer een flinke groei doormaakt.
 
Duurzame energie levert het meeste werk aan de bouwnijverheid, gevolg door de industrie en zakelijke dienstverlening.