Capteur

Goed nieuws! Werkloosheid verder gedaald

Gepubliceerd op 244

Het gebeurt namelijk ook weleens dat de werkloosheid daalt doordat mensen zich terugtrekken van de arbeidsmarkt, doordat ze stoppen met het zoeken naar werk. Dit gebeurde bijvoorbeeld nog in maart.
 
De werkloosheid nam in augustus af met 13 duizend personen en kwam uit op 8 procent van de beroepsbevolking.
 
De afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 14 duizend personen per maand en de werkzame beroepsbevolking (personen die 12 uur of meer per week werken) groeide gemiddeld met 9 duizend personen per maand. Het aantal werkenden neemt nu vijf maanden op rij toe.
 
Onder de 25- tot 45-jarigen daalde de werkloosheid in de afgelopen vier maanden het sterkst. De groei van het aantal werkenden deed zich wel vooral voor bij de 45-plussers: de arbeidsparticipatie van deze groep vertoont al jaren een stijgende trend. Het aantal werkloze jongeren neemt inmiddels al ruim een jaar af, maar er komen tot nu toe niet meer werkzame jongeren bij. Dit komt doordat zij relatief vaak hun deelname op de arbeidsmarkt uitstellen door een opleiding te volgen.
 
Nederlandse werkloosheid relatief laag
Volgens de definitie van de International Labour Organisation (ILO) kwam de werkloosheid in Nederland in augustus uit op 6,6 procent en dat is, internationaal gezien, relatief laag. In juli was de werkloosheid volgens de ILO in Nederland 6,7 procent, terwijl de werkloosheid in de Eurozone 11,5 procent bedroeg en in de Europse Unie als geheel 10,2 procent. De werkloosheid was het laagst in Oostenrijk, Duitsland en Malta, waar de werkloosheid circa 5 procent is.
 
Het verschil in werkloosheidspercentages van het CBS en de ILO komt door een verschil in de definitie van de beroepsbevolking. Volgens de internationale definitie wordt iedereen geteld die werkt of wil werken, ook scholieren met een bijbaantje. De grens ligt dus op één uur per week. Volgens de Nederlandse definitie omvat de beroepsbevolking personen die een substantieel aantal uren per week betaald werken of dat daadwerkelijk willen en die grens ligt bij 12 uur per week.
 
Vanaf 2014 zal het CBS de hoofdindicator van de werkloosheid gaan baseren op de definitie van de ILO.