Capteur

Aantal Nederlandse student-ondernemers verdubbeld

Gepubliceerd op 175

Het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) van de Erasmus Universiteit Rotterdam deed onderzoek onder 10.000 Nederlandse studenten.
 
“Studenten met een idee wachten niet langer met het verwezenlijken van hun ambitie. Voor een deel komt dat doordat ze tijdens hun opleiding meer in aanraking komen met ondernemerschap.” Dit geeft ECE-directeur Hendrik Halbe als mogelijke verklaring voor het groeiend aantal student-ondernemers.
 
Uit het onderzoek komt naar voren dat bijna 33 procent van alle studenten een opleiding of vak volgt dat raakvlakken heeft met ondernemerschap. Ook dit percentage is licht gestegen sinds 2012.
 
In 2012 was 10 procent van plan om direct na de studie een bedrijf te beginnen, nu is dat 6 procent. Halbe: “Deels komt dat omdat meer mensen met een goed idee al tijdens hun studie beginnen. Anderen wachten rustig af. Velen van hen (30 procent) willen vijf jaar na hun opleiding alsnog een bedrijf starten.”
 
Het onderzoek door ECE is onderdeel van de Global University Entrepreneurial Spirit Student Survey (GUESSS). In totaal werden wereldwijd 2 miljoen studenten uit 34 verschillende landen benaderd.
 
Uit de internationale vergelijking blijkt dat Nederlandse studenten tijdens hun opleiding gemiddeld minder ondernemen en dat ook de ondernemende intenties lager zijn dan die van studenten in het buitenland.
 
Volgens Halbe is er in Nederland ruimte voor verbetering en hij verwacht dat er winst kan worden behaald door studenten tijdens hun opleiding ondernemerschapscompetenties bij te brengen.