Capteur

Weinig ouders werken minder door dure kinderopvang

Gepubliceerd op 158

Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over de krimp in de kinderopvang, waarvoor 4600 ouders werden ondervraagd.
 
Bij gezinnen die eind 2011 gebruik maakten van kinderopvang, maar bij wie de opvang is verminderd op stopgezet, werkt driekwart van de vaders nog evenveel en van de moeders werkt ruim de helft nog evenveel.
 
In 2014 blijken de moeders gemiddeld 1,6 uur minder te werken dan in 2011. Vaders waarvan de kinderen naar de dagopvang gaan, werken 0,7 uur minder en vaders waarvan de kinderen naar de buitenschoolse opvang gaan, werken 1,4 uur minder.
 
De toeslagen voor kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn dat afgelopen jaren flink minder geworden. De hoge kosten waren voor vier op de tien ouders reden om minder dan gewenst of minder dan ze eind 2011 deden, gebruik te maken van kindervang