Capteur

Werkdruk verlagen door werkplezier te verhogen

Gepubliceerd op 371

Het levert werknemers én werkgevers veel op als mensen plezier hebben in hun werk: het vergroot de tevredenheid, men is productiever, het vermindert het gevoel van werkdruk, wat bijdraagt aan minder overspannenheid en burn-outs, en plezier in het werk draagt bij aan een betere sfeer.
 
Of men plezier heeft in en op het werk, hangt voor een groot deel af van de manier waarop gecommuniceerd wordt. Is er sprake van positieve communicatie, ruimte voor complimenten en wordt er positieve, opbouwende feedback gegeven, dan geeft dit energie en krijgen mensen plezier in wat ze doen en voelen ze zich fijn op de plek waar ze zijn.
 
In een artikel in Arbomagazine staat dat uit onderzoek is gebleken dat 85 procent van alle feedback een negatieve lading heeft, omdat het gaat over dingen die niet goed gaan. Slechts 15 procent van de feedback is positief.
 
Naast een positieve manier van communiceren, zijn er meer zaken die bijdragen aan meer werkplezier. Kees Kouwenhoven schreef het boek ‘De zeven bronnen van arbeidsvreugde’, dat tot stand is gekomen door in gesprekken met meer dan 1000 werknemers te informeren naar waar zij plezier aan beleven tijdens het werk. Daaruit kwamen de volgende zeven bronnen van arbeidsvreugde naar voren:
 
1.     Fysiek welbevinden
2.     Collegialiteit
3.     Waardering en vertrouwen
4.     Goede prestaties
5.     Groei
6.     Werken met hart en ziel
7.     Iets voor anderen kunnen betekenen