Capteur

5 stappen om werknemers meer verantwoordelijkheid te geven

Gepubliceerd op 494

Werknemers meer verantwoordelijkheid geven, wat ook wel ‘empoweren’ wordt genoemd, zorgt ervoor dat mensen meer samenwerken, meer ideeën delen, productiever zijn en resultaatgerichter worden.
 
Vertrouwen is natuurlijk een belangrijk aspect wanneer u besluit om werknemers meer autonomie te geven door bevoegdheden aan hen te delegeren. Aan de hand van de volgende vijf stappen kunt u vol vertrouwen uw werknemers meer verantwoordelijkheid geven:
 
1. Deel uw visie, zodat uw werknemers belangrijk vinden wat u belangrijk vindt
Zorg ervoor dat werknemers weten wat de visie van het bedrijf is en wat u met uw team wilt bereiken om bij te dragen aan deze visie. Werknemers vinden het belangrijk om het gevoel te hebben dat ze deel uit maken van en bijdrage kunnen leveren aan iets groters dan hun individuele werk.
 
2. Maak duidelijk wat de mogelijkheden zijn om door te groeien binnen het bedrijf
Motiveer werknemers door ze te laten weten wat de mogelijkheden zijn als ze goed presteren. Maak ook duidelijk wat het plan is als werknemers niet naar behoren functioneren: helpt u ze om (eventueel binnen het bedrijf) te ‘verhuizen’ naar een beter passende functie?
 
3. Daag uw werknemers uit
Iedere werknemer wordt aangenomen voor een bepaalde functie met bijbehorende werkzaamheden. Daag werknemers eens uit door werkzaamheden uit te breiden en hen bij projecten te betrekken waarbij ze hun vaardigheden kunnen uitbreiden.
 
4. Vertel uw werknemers hoe u hun bijdrage meet
Sommige werknemers zullen dit spannend vinden en dus extra gemotiveerd raken, omdat ze goed willen presteren. Werknemers kunnen alleen beter worden in hun werk als ze weten hoe ze scoren, dus wat de uitkomsten van de meting zijn, en in welke mate ze een bijdrage hebben geleverd aan het bedrijf.
 
5. Geef hen de ruimte om zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te dragen
Werknemers weten wat van hen verwacht wordt, wat u belangrijk vindt, wat de mogelijkheden zijn om door te groeien en hoe prestaties en bijdragen gemeten worden. Heb vertrouwen, want u heeft uw mensen op basis van kennis en ervaring geselecteerd. Geef hen nu de ruimte om zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te dragen.