Capteur

Gezamenlijke lunch verhoogt productiviteit

Gepubliceerd op 399

Voor één op de drie werkende Nederlanders is de lunch zelfs het leukste moment van de werkdag. Dit blijkt uit onderzoek van PanelWizard Direct onder 533 werknemers dat in opdracht van bedrijfslunchbezorger Buurtboer werd uitgevoerd.
 
Uit het onderzoek blijkt dat een derde van de werkende Nederlanders tegenwoordig meer tijd neemt om te lunchen dan vroeger. Lunchen met collega’s is een goede gelegenheid om over andere zaken dan werk te praten. 61 procent van de respondenten vindt de gezamenlijk te lunchen een goede gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Over iets anders praten dan werkt draagt volgens 67 procent onder meer bij aan een leuk werksfeer en dat verhoogt de productiviteit.
 
Gezamenlijk lunchen heeft echter ook wat negatieve kanten: collega’s die over anderen roddelen is voor één op de zes werkende Nederlanders een storend en 11 procent ergert zich aan slechte tafelmanieren van collega’s.19 procent van de respondenten irriteert zich aan collega’s die aan tafel te veel bezig zijn met hun mobiele telefoon.