Capteur

Seksuele intimidatie op het werk vaker door externen

Gepubliceerd op 142

Dat schrijft P&Oactueel, op basis van de uitkomsten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.
 
Van de ruim 23.000 personen die aan het onderzoek meededen, had ruim 5,3 procent in 2013 een enkele keer of vaker te maken met seksuele intimidatie door een externe persoon. Wanneer er alleen naar vrouwen gekeken wordt, ligt dit percentage op 9 procent.
 
Seksuele intimidatie waarbij een leidinggevende of collega de dader was, gebeurde minder vaak: 1,8 procent heeft hier in het afgelopen jaar een enkele keer of vaker mee te maken gehad. Wanneer er alleen naar vrouwen gekeken wordt, ligt die percentage op 3 procent.
 
Seksuele intimidatie kan psychosociale arbeidsbelasting veroorzaken, wat ook kan gebeuren door pesten. In tegenstelling tot seksuele intimidatie, gebeurt pesten juist vaker door leidinggevenden en collega’s dan door externen: van de respondenten had 7,1 procent in 2013 op het werk te maken met pesten door een intern persoon en 5,8 procent werd door een extern persoon gepest.