Capteur

Werknemers ervaren meer stress: ziekteverzuim neemt toe

Gepubliceerd op 278

Als oorzaken wordt genoemd: een verstoorde balans tussen werk en privé, de overvloed aan digitale informatiestromen, hoge eisen aan flexibiliteit, angst voor banenverlies en een hogere werkdruk door de crisis, en pesten, agressie, intimidatie en discriminatie op de werkvloer.
 
Zeker 40 procent van de werknemers in Nederland voelt meer werkdruk dan een jaar geleden, onder andere door onzekerheid over de toekomst en de overvloed aan online informatie, zo blijkt uit landelijk onderzoek van Tempo-Team.
 
Uit ander onderzoek kwam naar voren dat 40 procent van de werknemers zijn baan mentaal belastend vindt en 12 procent van deze mensen kampt met burn-out klachten. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lag aan bijna de helft van alle gevallen van arbeidsongeschiktheid een psychische oorzaak ten grondslag.
 
Het ziekteverzuim door stressklachten kostte het bedrijfsleven de eerste helft van 2014 al 800 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van ArboNed, een dienstverlenende organisatie voor verzuimbegeleiding en –preventie, dat gebaseerd is op gegevens van 1,1 miljoen werknemers. Deze 800 miljoen euro bestaat uit loonkosten die werkgevers moeten doorbetalen. Andere kosten, zoals productieverlies of medische behandeling, zijn niet meegerekend.
 
Het aantal ziektedagen door stress was in de eerste zes maanden van dit jaar acht keer zo hoog als in 2009. Volgens ArboNed is deze toename niet zozeer veroorzaakt door stress op het werk, maar vooral doordat mensen steeds meer moeite hebben om werk en privé te combineren.