Capteur

Werkloosheid opnieuw gedaald

Gepubliceerd op 190

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekendgemaakt. De werkloosheid daalde al eens eerder, namelijk in maart, doordat mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt.
 
Het aantal WW-uitkeringen is ook opnieuw afgenomen, blijkt uit cijfers van het UWV. In juni kwam het aantal WW-uitkeringen uit op 531 duizend, een daling van 5 duizend ten opzichte van het aantal WW-uitkeringen in mei.
 
De werkloosheid is in het tweede kwartaal van dit jaar met gemiddeld 9 duizend personen per maand afgenomen. In het eerste kwartaal nam de beroepsbevolking af doordat mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt; in het tweede kwartaal bleek de totale beroepsbevolking (werkloos plus werkzaam) gelijk doordat de afname van de werkloze beroepsbevolking gelijk was aan de toename van de werkzame beroepsbevolking.
 
Volgens de definitie van de International Labour Organisation (ILO) kwam in juni de werkloosheid in Nederland uit op 6,8 procent van de beroepsbevolking. Dat is internationaal gezien relatief laag. De werkloosheid in de Eurozone bedroeg in mei 11,6 procent en in de Europese Unie als geheel 10,3 procent. 
 
Het CBS en de ILO hanteren een verschillende definitie van de beroepsbevolking, daardoor verschillen de werkloosheidscijfers van elkaar. Volgens de internationale definitie van de ILO wordt iedereen die werkt of wil werken tot de beroepsbevolking gerekend en de grens ligt op één uur per week. Volgens de nationale definitie van het CBS omvat de beroepsbevolking personen die een substantieel aantal uren per week betaald werken of dat daadwerkelijk willen. De grens ligt op twaalf uur per week.
 
Vanaf 2015 gaat het CBS de werkloosheid ook baseren op de definitie van de ILO.