Capteur

Hogere werkloosheid onder net afgestudeerden

Gepubliceerd op 246

Dat staat in het rapport Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2013 van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht, waarvoor in 2011-2012 50.000 afgestudeerden en voortijdig schoolverlaters ondervraagd zijn over hun intrede op de arbeidsmarkt.
 
In het najaar van 2013 was van de gediplomeerden van het mbo het niveau Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) die zich op de arbeidsmarkt aanboden 17 procent werkloos en onder de afgestudeerden van het hbo en wo was 10 procent werkloos. Van de jongeren die zonder diploma, de voortijdige schoolverlaters, de arbeidsmarkt betraden, was 30 procent werkloos.
 
Werkloosheid en werken onder niveau en/of niet opleidingsgericht toegenomen
De werkloosheid onder gediplomeerden op mbo-niveau BOL is sinds het begin van de economische crisis verdrievoudigd en onder afgestudeerde hbo'ers en wo'ers meer dan verdubbeld. Van pas gediplomeerde schoolverlaters van het mbo en recent afgestudeerden van het hbo met een baan, werkt ruim 1 op de 4 in een functie onder het diplomaniveau en heeft 31 procent van de mbo'ers en 26 procent van de hbo'ers een functie die niet aansluit bij de afgeronde opleiding.
 
Bijna tweederde deel van de werkende pas gediplomeerden van het mbo-BOL en hbo heeft een flexibele aanstelling.
 
Studenten.nl, hét platform voor werkzoekende jongeren
Volgens Jan-Peter Cruiming, oprichter van Studenten.nl, moet de entree van jongeren op de arbeidsmarkt eenvoudiger kunnen. “Studenten vinden het steeds moeilijker stageplaatsen en bijbanen. Een probleem dat zich ook voordoet als ze zijn afgestudeerd. Een trend die al een poos aan de gang is. Door de moeilijke economische periode is het vinden van een startersbaan ook lastig. Het is een uitdaging om een baan te vinden.” zegt Cruiming.
 
Op Studenten.nl wordt de connectie gelegd tussen werkzoekende studenten en werkaanbiedende werkgevers. Inmiddels hebben 700.000 hbo- en wo-studenten zich op dit platform aangemeld.