Capteur

Het Nieuwe Werken niet bij iedereen populair en succesvol

Gepubliceerd op 201

TNO en Profile Dynamics onderzochten de invloed van persoonskenmerken en drijfveren op HNW en laten zien waar organisatiebelangen en belangen van werknemers samen komen. Aan het onderzoek namen 1691 respondenten deel, die bij 23 verschillende in Nederland gevestigde organisaties werkzaam zijn.
 
Volgens de onderzoekers beoordelen mensen die minder dan de helft van de tijd op kantoor zijn hun werkgevers als minder aantrekkelijk dan mensen die vaker op kantoor komen. Werknemers die zelden op kantoor kwamen bleken minder loyaal.
 
Daarnaast weten veel werknemers elkaar minder goed te vinden, doordat er veelvuldig op wisselende werkplekken wordt gewerkt. Kennisdeling blijkt voor veel mensen toch het beste te werken in de klassieke kantoorsetting in plaats van via ICT-middelen, zoals intranet, projectsites en chatprogramma’s.
 
Uit het onderzoek blijkt dat persoonlijke drijfveren van werknemers een belangrijke rol te spelen in een succesvolle uitvoering van HNW.
 
Volgens de onderzoekers zijn mensen die doelgericht zijn, autonomie, competitie, vrijheid en/of vernieuwing belangrijk vinden, zijn positief over HNW, omdat ze zelf kunnen bepalen waar, wanneer en hoe ze hun werk doen, efficiënt te werk kunnen gaan om zo het beste resultaat te halen.
 
Mensen die behoefte hebben aan orde en regelmaat, controle, directe aansturing, routine en/of binding met de organisatie belangrijk vinden zijn negatief over HNW.
 
Om “niet alleen nieuw maar vooral Beter te werken” geven TNO en Profile Dynamics vier praktische aanbevelingen voor werkgevers:
1.     Begin met het doel voor ogen
2.     Kies voor maatwerk
3.     Durf te differentiëren
4.     Stop met sturen, start met verleiden.
 
Het volledige whitepaper van TNO en Profile Dynamics ‘Van Nieuw naar Beter Werken’ leest u hier.