Capteur

Werkloosheid onder jongeren in rijke landen gestegen

Gepubliceerd op 208

Dat bleek eerder deze week uit cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
 
In april was de werkloosheid onder jongeren nog gedaald: van 15,4 procent in maart naar 14,8 procent in april.
 
De toename in de maand mei is onder meer te wijten aan de Verenigde Staten, want daar is de jeugdwerkloosheid behoorlijk gestegen. In de eurozone, waar 18 landen toe behoren, daalde het percentage van werkloze jongeren juist licht.
 
In Nederland daalde de jeugdwerkloosheid van 11 procent in april naar 10,8 procent in mei. De werkloosheid onder de beroepsbevolking ouder dan 25 jaar daalde ook: van 6,5 procent in april naar 6,3 procent in mei. De gemiddelde werkloosheid voor de gehele Nederlandse beroepsbevolking kwam in mei uit op 7 procent.
 
Met deze 7 procent is de werkloosheid in Nederland iets lager dan het gemiddelde in de OESO landen: daar is gemiddeld 7,4 procent werkloos. In de eurozone zitten naar verhouding nog meer mensen zonder werk: in mei lag het werkloosheidspercentage op 11,6 procent.