Capteur

Participatiewet gaat definitief per 1 januari gelden

Gepubliceerd op 202

De Participatiewet is een samenvoeging van de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan vinden, schrijft P&Oactueel.
 
Volgens deze nieuwe wet zijn werkgever verplicht om de komende jaren arbeidsplaatsen voor arbeidsgehandicapten te creëren. In totaal moeten er 125.000 werkplekken worden gecreëerd en als dit aantal niet wordt gehaald dan treedt een quotumwet in werking. Met de quotumwet kunnen bedrijven met te weinig arbeidsgehandicapten sancties opgelegd krijgen door de overheid.
 
De Tweede Kamer buigt zich binnenkort over het wetsvoorstel voor de quotum- en boeteregeling.