Capteur

Werkloosheid gedaald met 14.000 personen

Gepubliceerd op 179

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekendgemaakt. De voor seizoensinvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in mei uit op 673 duizend personen. En, zoals gezegd, daalde de werkloosheid doordat er meer mensen betaald werk kregen. Volgens het CBS volgt deze ontwikkeling op een groeiend aantal vacatures en uitzenduren begin dit jaar.
 
In maart nam de werkloosheid ook af, maar dat kwam toen doordat mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt. In april bedroeg de werkloosheid nog 8,7 procent van de beroepsbevolking.
 
De werkloosheid is in de afgelopen maanden met gemiddeld zesduizend personen per maand afgenomen. De werkzame beroepsbevolking was nog even groot als drie maanden terug.
 
In het eerste kwartaal van dit jaar was de afname van de beroepsbevolking ruim twee keer zo groot als de afname van de totale bevolking van 15 tot 65 jaar; dat kwam doordat mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt. In mei bleek de beroepsbevolking in gelijke mate te zijn gekrompen als de totale bevolking van 15 tot 65 jaar.
 
Bij 25- tot 45-jarigen was zowel de daling van de werkloosheid als de toename van de werkzame beroepsbevolking het grootst.