Capteur

CV - Award 2014 : Werkervaring - Opvallende verschillen

Gepubliceerd op 204


A-chronologisch
De laatste tien jaar worden CV’s vooral a-chronologisch geschreven, dat betekent dat de laatste baan die je hebt of had bovenaan staat. Daarin wordt je meest recente werkervaring vermeld. In sommige CV’s zie je werkervaringen waar taken en verantwoordelijkheden puntsgewijs worden aangegeven. Dat is kort, zakelijk en weinig inhoudelijk. Er zijn P&O-ers die dat plezierig vinden. Een CV wordt nu eenmaal kort gescand en zo’n P&O-er wil snel zien wat iemand als taken en verantwoordelijkheden had.

Beschrijvend
Een andere vorm is dat je in gewone zinnen omschrijft wat je in een bepaalde functie hebt gedaan en indien mogelijk ook wat je in die periode hebt bereikt. Er zijn werkgevers en P&O-ers die daar weer de voorkeur aan geven. Omdat niet duidelijk is op grond waarvan de ene sector de voorkeur lijkt te hebben voor puntsgewijze aanduidingen of andere voor omschrijvingen, is er intussen een grootschalig kwalitatief onderzoek gestart. Juist om te achterhalen waar de opvallende verschillen in beoordeling vandaan komen. De resultaten daarvan worden dit najaar bekend gemaakt.

Eigen keuze
Waar je ook voor kiest: een puntsgewijze aanduiding van taken en verantwoordelijkheden of een omschrijving in gewone zinnen, het blijft altijd een persoonlijke keuze. Natuurlijk wil je wel weten waar het bedrijf op let waar je solliciteert, en soms kun je je CV daar op aan passen. Maar dat hoeft dus uitdrukkelijk niet. Het onderzoek levert ongetwijfeld verrassende resultaten op!
Bij de CV Award 2014 zullen we  ook je werkervaring beoordelen. Blijf vooral je CV insturen en doe mee met de wedstrijd! Stuur je CV op naar [email protected] en maak kans op de CV-Award 2014! 

Criteria waarop een CV wordt beoordeeld:

  • Eerste indruk
  • Lay-out
  • Overzichtelijkheid
  • Profielschets
  • Werkervaring
  • Opleiding
  • Overig
 
Joke van der Ven | www.briefopbestelling.nl|www.profielopbestelling.com