Capteur

Meer flexwerk onder jongeren

Gepubliceerd op 242


Tussen 2001 en 2003 nam het aantal werkenden met een vaste baan met 300.000 af, terwijl het aantal met een flexibele arbeidsovereenkomst is gestegen. Het aandeel werknemers met een vaste baan binnen de werkzame beroepsbevolking is in dezelfde periode teruggelopen van 88% naar 85%.

Onder jongeren is de toename van flexwerk enorm. Het aandeel flexwerkers nam toe van 34% in 2001 naar 55% in 2013. Sinds 2013 zijn er minder jongeren met een vaste baan dan jongeren met een flexibele baan.

Onder 55-plussers nam het aandeel met een vaste baan juist toe. Dit komt mede doordat werknemers langer blijven doorwerken. De gemiddelde pensioenleeftijd lag in 2006 nog op 61 jaar, in 2013 was dit bijna 64 jaar.
Het aantal zelfstandigen onder de 60-plussers groeide ook, maar veel minder sterk. Dat komt omdat zelfstandigen altijd al langer doorwerkten.