Capteur

Ruimere regels voor vrijwilligerswerk in WW

Gepubliceerd op 220

De Tweede Kamer drong al eerder aan op versoepeling van de regels voor vrijwilligerswerk in de WW. Kamerleden Steven van Weyenberg (D66) en Pieter Heerma (CDA) vroegen de minister nogmaals om de regels te versoepelen.
 
Van Weyenberg wees er woensdag op dat van mensen in de bijstand wordt verlangd dat ze een tegenprestatie leveren in ruil voor hun uitkering, terwijl WW’ers worden gekort als ze vrijwilligerswerk verrichten.
 
Asscher en de Kamerleden zijn het erover eens dat het doen van vrijwilligerswerk de kansen op een baan kan vergroten; Asscher voegt daar wel aan toe dat vrijwilligerswerk niet mag leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.