Capteur

Hervormingen voor het mbo: innovatiever, kleinschaliger en regionaler

Gepubliceerd op 112

De hervormingen moeten ervoor zorgen dat scholieren meer uitgedaagd worden en beter worden voorbereid op wat de regionale arbeidsmarkt vraagt. Om de samenwerking met bedrijven in de omgeving te vergroten, wordt er extra geld beschikbaar gesteld.
 
Om meer jongeren voor het vakmanschap te laten kiezen, moet er een duidelijker onderscheid worden gemaakt tussen vak- en beroepsonderwijs. Het mbo heeft een negatief imago en daardoor kiezen leerlingen er nu vaak voor om via havo 4 of 5 naar het hbo te gaan. Volgens Bussemaker gaan hierdoor te veel goede vakmensen verloren en maakt het onze economie onnodig kwetsbaar. “Het leren van een vak is iets om trots op te zijn. Dat moet aantrekkelijker en zichtbaarder worden,” aldus Bussemaker.
 
Vanaf volgend jaar wordt niveau 1 ‘entreeopleiding’ genoemd, niveau 2 en 3 gaan ‘middelbaar vakonderwijs’ heten en niveau 4 blijft de naam ‘middelbaar beroepsonderwijs’ dragen. De opleidingen worden korter en intensiever: zo worden scholieren straks sneller vakman op hun eigen niveau en kunnen ze ook beter doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs.
 
De MBO Raad is positief over de plannen om het middelbaar beroepsonderwijs te hervormen. Minister Bussemaker trekt 250 miljoen euro uit om de plannen te verwezenlijken en 100 miljoen euro voor een regionaal investeringsfonds.