Capteur

Ongeschoolden en 55+’ers ervaren verdringing door hoge werkloosheid

Gepubliceerd op 116

Het UWV het vacaturerapport over 2013 dat van de vacatures die het afgelopen jaar door ongeschoold personeel vervuld konden worden, slechts 18 procent ook daadwerkelijk door iemand met een basisopleiding werd ingevuld. De jaren daarvoor lag dit percentage een stuk hoger.
 
Vooral in de horeca en agrarische sector treedt verdringing op: voor de meeste vacatures werd hooguit basisonderwijs vereist, maar het aangenomen personeel bestond voornamelijk uit MBO’ers.
 
55+’ers werden de afgelopen jaren ook hard getroffen. Uit het rapport van het UWV blijkt dat slechts 3 procent van de personen die zijn aangenomen vanuit een werkloosheidspositie 55 jaar of ouder is.
 
Een kwart van de bedrijven is bereid om extra maatregelen te treffen om 55-plussers in dienst te nemen, bijvoorbeeld door het aanbieden van deeltijdwerk, flexibele werktijden en bijscholing.