Capteur

Werkstress, beroepsrisico nummer 1, door overheid aangepakt

Gepubliceerd op 147

De komende vier jaar gaat Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) samen met werkgevers en werknemers werkstress bespreekbaar maken en aanpakken. Dat valt te lezen op de website van de Rijksoverheid.
 
Daarnaast wordt er de komende jaren, door Inspectie SZW, extra gecontroleerd op gezonde werktijden, werkdruk en agressie op de werkvloer. In het onderwijs en bij financiële instellingen wordt zelfs de helft van het ziekteverzuim door de hoge werkdruk.
 
Uit onderzoek blijkt dat 12 procent van de werknemers burn-out klachten heeft, ruim 40 procent van de werknemers vindt zijn of haar werk mentaal belastend en 25 procent geeft aan altijd onder hoge werkdruk te moeten werken. 40 procent van de werknemers heeft behoefte aan extra maatregelen om werkstress te voorkomen. Minister Asscher moedigt aan dat afspraken over de aanpak van werkdruk ook in de cao’s worden vastgelegd.
 
In het bijzijn van werkgevers en werknemers gaf minister Asscher donderdag in Den Haag het startsein voor een plan om werk gerelateerde stress aan te pakken. Tegelijkertijd is de communicatiecampagne ‘Check je Werkstress’ gelanceerd, met als doel om werkgevers en werknemers te wijzen op de risico’s van teveel werkstress en het onderwerp bespreekbaar te maken op de werkvloer.
 
Verder komt er een landelijke Week van de Werkstress en gaat het ministerie van SZW bijeenkomsten organiseren waar werkgevers en werknemers goede voorbeelden over omgaan met werkstress uitwisselen die ze direct op de werkvloer kunnen toepassen.
 
De komende twee jaar richt de aanpak zich vooral op de grootste risico’s op de werkvloer, namelijk werkdruk, agressie, geweld en intimidatie. In het derde en vierde jaar staat het bestrijden van discriminatie en pesten op de werkvloer centraal, en wordt aandacht besteed aan doelgroepen en sectoren die meer risico lopen.
 
Het ministerie van SZW werkt bij de aanpak van werkstress samen met het Nederlands Focal Point voor Veiligheid en Gezondheid op het werk.

Ervaar jij veel stress door je baan? Laat het ons weten in de poll naast dit artikel.