Capteur

Beoordeling sollicitant gebeurt vaak op intuïtie

Gepubliceerd op 161

Dat blijkt uit onderzoek van recruitmentbureau Monster en het University College Londen onder een groep Britse personeelsmanagers, zo meldt Express.be.
 
Bij 84 procent van de ondervraagden bleek intuïtie het belangrijkste wervingsinstrument te zijn. 85 procent zegt ook terug te vallen op referenties.
 
Volgens één van de onderzoekers, Filipe Cuadra, professor bedrijfspsychologie aan het University College Londen, bestaat er een kloof tussen ‘recruitmentwetenschap’ en de praktijk: “Wetenschappelijke methodes zoals psychometrie worden door de recruiters steeds minder vaak gehanteerd en dat kan tot problemen leiden. Er is immers eerder al aangetoond dat een diversiteit van het personeelsbestand ten goede komt aan de productiviteit van de onderneming. Door wetenschappelijke methodes te negeren dreigt de diversiteit te worden ondermijnt.“ Slechts 36 procent van de respondenten noemt wetenschappelijke methodes als wervingsinstrument.
 
Een wetenschappelijk wervingsinstrument wordt door de respondenten als duurste wervingsmethode bestempeld en intuïtie wordt als de meest kostenefficiënte strategie gezien.
 
Kostenefficiëntie blijkt een belangrijk aspect te zijn in het wervingsproces. Het traditionele sollicitatiegesprek blijft zeer populair, maar er wordt ook steeds vaker gebruik gemaakt van telefoon en video. 48 procent van de respondenten geeft aan gebruik te maken van video-interviews en 84 procent doet interviews telefonisch. 7 procent van de recruiters maakt inmiddels geen gebruik meer van het traditionele, persoonlijke sollicitatiegesprek.