Capteur

Nederland één van de meest inkomensgelijke landen

Gepubliceerd op 137

Dat blijkt uit een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
 
Nederland behoort met deze cijfers tot de meest inkomensgelijke landen ter wereld.
In 1981 verdienden de allerrijksten in Nederland 5,9 procent van het totale nationale inkomen.
 
In de meeste ontwikkelde landen zagen de rijkste mensen hun inkomen in de afgelopen dertig jaar veel sterker stijgen dan de mensen met lagere inkomens. De OESO merkt op dat de meeste lidstaten de afgelopen jaren hun belastingtarieven voor de allerhoogste inkomens behoorlijk hebben verlaagd.
 
In de Verenigde Staten verdient de rijkste 1 procent van de bevolking bijna 20 procent van het totale inkomen voor belastingen. Dat is een ruimschootse verdubbeling vergeleken met 30 jaar geleden.
 
In andere Engelstalige landen, zoals Groot-Brittannië, Canada, Ierland en Australië vond ook een grote stijging in de inkomensongelijkheid plaats. In Frankrijk en Spanje liep de inkomensgroei van de allerrijksten redelijk gelijk met de gemiddelde loonontwikkeling.
 
Secretaris-generaal Angel Gurría waarschuwt dat de kloof tussen arm en rijk de komende jaren alleen maar groter zal worden, als er geen gezamenlijke politieke actie wordt ondernomen.