Capteur

Wetenschappers hebben geen vertrouwen in banenplannen kabinet

Gepubliceerd op 325

Het banenplan voor de zorgsector werd eerder deze week door minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bekendgemaakt.
 
In een artikel op Flexmarkt.nl komen twee professoren aan het woord, die beargumenteren waarom zij denken dat het niet gaat lukken om met een overheidsbijdrage van 100 miljoen euro, 80.000 mensen in de zorgsector aan werk of scholing te helpen:
 
80.000 zorgmedewerkers met een overheidsbijdrage van 100 miljoen aan een baan helpen, betekent per saldo 1250 euro voor een nieuwe baan. ‘Ontzettend weinig’, zegt Professor Paul Elhorst, hoogleraar regionale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
 
Hoogleraar Elhorst is sceptisch over de beoogde effecten. Volgens Elhorst zal het meeste geld opgaan aan consultants, die subsidieplannen moeten schrijven voor bedrijven en instellingen. ‘Het levert dus wel werk op, maar niet op de gewenste plekken’, aldus Elhorst.
 
Professor Bas van der Klaauw, hoogleraar arbeidsbeleid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, noemt het nieuwe sectorplan ‘als geheel raar beleid’. In het artikel op Flexmarkt.nl zegt hij: ‘Het ministerie van VWS bezuinigt eerst 3 miljard euro op de zorg en schrapt daarmee ruim 100.000 banen, dus per saldo 30.000 euro per arbeidsplaats aan loonkosten. En even later denkt Sociale Zaken met een overheidssubsidie van 1250 euro per arbeidsplaats nieuwe banen te scheppen.’
 
Hoogleraar Van der Klaauw begrijpt de beweegredenen achter het activerende arbeidsmarktbeleid wel: ‘Het is politiek moeilijk verkoopbaar om na zo veel banenverlies achterover te gaan leunen.’
 
Met sectorplannen voor de zorg, de kinderopvang, de bouw, de flexbranche, voor 55-plussers en voor jongeren wil het kabinet de arbeidsmarkt voortstuwen. Iets wat volgens Van der Klaauw vooralsnog vergeefse moeite is: ‘Sinds de crisis zijn 1 miljoen vaste banen verdwenen. Die zijn omgezet naar zzp-constructies en nulurencontracten. En er verdwijnen op dit ogenblik nog steeds meer banen dan erbij komen.’
 
Volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn 691.000 mensen werkloos.