Capteur

Discriminatie op de werkvloer: SER pleit voor gezamenlijke aanpak

Gepubliceerd op 363

De drie belangrijkste gronden waarop mensen worden gediscrimineerd zijn geslacht, handicap of chronische ziekte en leeftijd. Afkomst speelt ook vaak een rol.
 
Zwangerschapsdiscriminatie is één van de onderwerpen waarover het college ook veel vragen kreeg. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft toegezegd om maatregelen te treffen om deze discriminatie aan te pakken.
 
De Sociaal-Economische Raad (SER) vindt dat werkgevers een grotere rol moeten gaan spelen in de aanpak van discriminatie op de werkvloer. Het onderwerp moet bespreekbaar worden in functioneringsgesprekken en het indienen van klachten moet makkelijker worden.
 
In het conceptadvies dat de SER in opdracht van minister Asscher schreef, stelt de SER voor dat het voor sollicitanten ook mogelijk moet zijn om klachten te kunnen indienen, bijvoorbeeld als er op basis van leeftijd, religie, of seksuele geaardheid wordt gediscrimineerd. Het bedrijf moet vervolgens verplicht binnen een maand ‘schriftelijk en gemotiveerd’ reageren.
 
Volgens de SER zijn er nu geen goede en betrouwbare gegevens beschikbaar over discriminatie op de werkvloer. Daar wil de organisatie beter inzicht in krijgen.
 
Veel gevallen van discriminatie zouden voortkomen uit vooroordelen en stereotypen, waardoor er vaak onbedoeld gediscrimineerd wordt. “Ook onbedoelde discriminatie is discriminatie”, zo stelt de raad.
 
De SER pleit voor een gezamenlijke aanpak door werkgevers, werknemers en overheid. Een manier om werkgevers en werknemers bewust te maken van discriminerend gedrag, is door hen voorlichting en training te geven. Ook wil de SER dat ondernemingsraden een grotere rol gaan spelen in het voorkomen van discriminatie. Om te beginnen zouden de ondernemingsraden zelf meer divers moeten worden.