Capteur

Verboden sollicitatievragen

Gepubliceerd op 219


Dat is het gevolg van de Wet Gelijke Behandeling. In die wet staat dat een werkgever geen onderscheid mag maken op grond van burgerlijke staat, geslacht, nationaliteit, godsdienst, ras of seksuele geaardheid. Naast deze wet is er ook nog de sollicitatiecode. Deze is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP). De code zegt dat een werkgever alleen vragen mag stellen die relevant zijn voor het vervullen van de functie. Dat zijn vragen over opleiding, ervaring en kennis.

Not done!
Een paar voorbeelden van vragen die een werkgever je niet mag stellen:
- Doe je mee aan de ramadan?
- Ben je zwanger?
- Ben je lid van een politieke partij?
- Ben je gelovig?
- Komen je ouders uit Marokko?
- Heb je kinderen?
- Heb je een kinderwens?
- Van welke verenigingen ben je lid?
- Ben je Turkstalig opgevoed?
- Ben je lid van een vakbond?
- Ben je getrouwd?
- Val je op mannen of vrouwen?

Gezondheid
Daarnaast mag een werkgever je ook geen vragen stellen over je ziekteverzuim bij een vorige werkgever of gezondheidstoestand. Je lichamelijke gezondheid mag alleen worden getoetst door middel van een medische keuring. Voordat een medische keuring mag, moet de werkgever van tevoren aangeven dat dit onderdeel is van de sollicitatieprocedure. Een medische keuring mag ook alleen als er bijzondere functie-eisen op medisch gebied gesteld worden, en mag alleen plaatvinden als je de hele procedure al hebt doorlopen en als laatste kandidaat over bent. Een medische keuring mag absoluut niet gebruikt worden om de gezondste kandidaat te selecteren.
Je moet/mag je potentiële werkgever wel informeren over je gezondheid, als:
- Je een aangepaste werkplek nodig hebt
- Je niet alle taken uit de taakomschrijving kunt uitvoeren

Blijf vriendelijk
Ondanks alle regels en wetten zijn er toch werkgevers die niet relevante vragen stellen. Vaak is dit pure onwetendheid. Weet wel dat je het recht hebt om te zwijgen en zelfs het recht hebt om te liegen als je zo’n vraag gesteld wordt. Je kunt bijvoorbeeld een vraag stellen over de vraag, zoals:
- Waarom is deze vraag van belang voor deze functie?
- Is er een bepaalde reden waarom een vraag over mijn privé situatie van belang is?
Als je geen antwoord wil geven kan je tegen de werkgever zeggen dat hij een dergelijke vraag niet mag stellen. Kom voor jezelf op!