Capteur

Een derde werkgelegenheid door export

Gepubliceerd op 112

De werkgelegenheid door export komt voort uit werkgelegenheid in exporterende bedrijfstakken, waar 62 procent van de banen zit, en werkgelegenheid in toeleverende sectoren, waar 38 procent van de werkgelegenheid door export uit voortkomt. 
 
De bedrijfstak handel heeft de meeste werkgelegenheid dankzij export, namelijk iets meer dan een half miljoen voltijdbanen. Volgens het CBS komt dat ten eerste door de eigen export van bijvoorbeeld de groothandel, die goederen exporteert die in andere bedrijfstakken zijn geproduceerd. Ten tweede worden banen ook gecreëerd doordat een groot deel van de wederuitvoer via de groothandel gaat. Bij wederuitvoer worden goederen die via Nederland vervoerd worden, onderweg in Nederland in- en uitgevoerd. De goederen worden dus even Nederlands bezit, zonder dat de goederen bewerkingen ondergaan. Ten derde is de handel een belangrijke toeleverancier voor exporteurs in andere bedrijfstakken. 
 
Het CBS meldt dat er ook veel werkgelegenheid is door export in de zakelijke dienstverlening en vervoer. Export is in deze sector goed voor bijna een half miljoen voltijdbanen. Een groot deel hiervan is werkgelegenheid door diensten, zoals uitzendbureaus, geleverd aan andere bedrijfstakken die exporteren.
De sector vervoer en opslag, informatie en communicatie had bijna 300 duizend voltijdbanen door export. Deze sector ondersteunt Nederlandse exporteurs door vervoer en opslag van hun goederen te verzorgen en een deel van de werkgelegenheid in deze sector hangt samen met de levering van diensten aan het buitenland.