Capteur

WhatsApp verdringt na SMS nu ook e-mail

Gepubliceerd op 167

Van de veertigplussers verstuurt 67 procent dagelijks een e-mail en 42 procent verstuurt dagelijks berichten via WhatsApp.
 
Dit blijkt uit onderzoek van YoungCapital, gepubliceerd in de New Generation Recruitment Guide, waarbij een vergelijkend onderzoek onder 800 respondenten werd uitgevoerd over hun mediagebruik. 400 respondenten waren studenten en afgestudeerden (onder de 30 jaar) en de overige 400 respondenten waren werknemers en managers (40-plussers).
 
Voor jongeren is het gebruik van nieuwe media vanzelfsprekend. 50 procent van de 30-minners gebruikt Dropbox of WeTransfer om documenten te delen met collega’s, terwijl slechts 25 procent van de 40-plussers van deze diensten gebruik maakt. Door de opkomst van instant messaging-apps, zoals WhatsApp, raakt de privémail uit de gratie. 
 
Van bedrijven wordt door de jongeren ook verwacht dat zij de nieuwe tools en media gebruiken: 37 procent wil met een vraag of klacht via social media contact hebben en ook snel een reactie krijgen en 33 procent vindt dat bedrijven hun online diensten, zoals webshops en contactformulieren, sneller mobiel beschikbaar moeten maken.
 
De nieuwe generatie zit daarmee op één lijn met managers, want zij vinden net als de jongeren dat het mogelijk moet zijn om via social media met bedrijven te communiceren en vinden het geen probleem om buiten kantooruren bereikbaar te zijn.
 
Van de managers wil 46 procent graag verjonging doorvoeren in het werknemersbestand, maar is van mening dat de crisis hierbij een belemmering vormt. 38 procent van de jongeren vindt dat de crisis de verjonging van het werknemersbestand in de weg staat.