Capteur

Duizenden banen weg door verplaatsing naar Oost-Europa

Gepubliceerd op 400


Omdat het CBS van de laatste jaren geen cijfers heeft van industriebedrijven, besloot het FB zelf een inventarisatie te doen. De krant concludeert dat bijna twintig bedrijven hun productie in het buitenland lieten doen.

Volgens het FD heeft 16% van de bedrijven hun productie naar het buitenland verplaatst tussen 2009 en 2011. Volgens berekeningen van het CBS zijn er hierdoor meer dan 13.000 industriële banen verdwenen in Nederland. Tussen 2005 en 2010 zijn er volgens een onderzoeker van de Nyenrode Business Universiteit 41.000 industriële banen verloren gegaan.

Niet meer naar China
Een tweetal bedrijven die naar Oost-Europa vertrokken om daar hun productie te laten doen, zijn drinkverpakkingenmaker Tetra en luxaflexfabrikant Luxaflex. Bij Tetra koste dat 200 banen in Nederland, bij Luxaflex 60. Er zijn niet alleen maar bedrijven die naar het buitenland vertrekken, er zijn ook bedrijven die de productie terughalen naar Nederland. Dit gebeurt echter veel minder vaak dan andersom.

Het FD schrijft dat de voornaamste redenen van de verhuizingen onder andere de hoge energiekosten, relatief hoge lonen en de ‘ogenschijnlijke inflexibele’ Nederlandse arbeidsmarkt zijn. Naast Oost- en Midden-Europa, komen ook Duitsland, Italië en Frankrijk steeds meer in beeld als vestigingslanden. Met name uit China komen steeds meer bedrijven terug nar Nederland.

Henri de Groot, van onderzoeksbureau Ecorys zegt dat de verplaatsing naar die gebieden een beetje was doorgeschoten: “Daar werd alle heil van verwacht, maar men vergat dat het gaat om een complex proces. De verschillen in cultuur en wet- en regelgeving kunnen soms heel groot zijn. Oost-Europa biedt ook loonvoordelen, maar het is vooral veel dichterbij, ook cultureel gezien. De regio wordt ook rijker en daardoor ook als afzetgebied aantrekkelijker.

Nederlandse werknemers
De vakbonden kunnen hier helaas niets aan doen. Ze wijzen er wel op dat de bedrijven die naar het buitenland gaan, vaak gewoon winstgevend zijn. Maar het enige wat ze kunnen doen, is een zo goed mogelijk sociaal plan uit de onderhandelingen slepen, soms met stakingen. Een enkele keer boeken ze succes: generatorenfabrikant Brush uit Ridderkerk verplaatste de productie niet naar Tsjechië onder druk van vakbondsacties.