Capteur

Werkloosheid stagneert op 11,9%

Gepubliceerd op 135


De werkloosheid daalt heel hard in de Eurozone. Ten opzichte van februari zijn er nu 166.000 werklozen minder, toen was het werkloosheidpercentage 12%. Ongeveer 18,96 miljoen mensen in de Eurozone zaten in februari zonder werk.

Vooral veel jongeren vonden werk in februari. De jeugdwerkloosheid kwam dit jaar een half procent lager uit dan het jaar ervoor. De jeugdwerkloosheid kwam uit op 23,5% in de Eurozone. In alle achttien landen waren er 3,4 miljoen jongeren zonder werk.

Nederland hoort bij de landen met het laagste jeugdwerkloosheidspercentage. In Nederland is de jeugdwerkloosheid 11,5%. Duitsland en Oostenrijk zijn de landen met een lager percentage. De landen met een percentage boven 50% zijn Spanje en Griekenland.

Duitsland
Het Duitse statistiekbureau Destatis meldt dat het aantal werklozen in februari is afgenomen met 47.000 personen. Dat betekent dat het aantal werklozen gedaald is met 1,7%. In februari zaten er in Duitsland 2,35 miljoen mensen zonder werk, tegenover 41,7 miljoen werkenden.

Sinds februari 2013 neemt de groep werkenden steeds meer toe. Vanaf 2013 is het toegenomen met 315 duizend personen, wat neerkomt om 0.8%. Het aantal werkloze mensen nam af met bijna 200.000. Het Duitse werkloosheidspercentage kwam in februari uit op 5,5% van de beroepsbevolking.