Capteur

Lonen houden prijzen niet bij

Gepubliceerd op 197


Volgens het CBS stegen de prijzen gemiddeld met 2,5% in 2013. De lonen stegen echter met 1,2%. Door de inkomensdaling gaven consumenten vorig jaar 2,1% minder uit. Daarbij kwam ook nog dat het aantal banen daalde met 136.000.

Minder hypotheken
Ondanks alle dalingen, steeg het financieel vermogen van huishoudens vorig jaar wel met 47 miljard euro. Het totale financiële vermogen komt daarmee uit op 1,2 biljoen euro. Dat kwam onder andere doordat er minder nieuwe hypotheken werden afgesloten en mensen meer aflosten op hun hypotheken.

Bedrijven zagen hun winsten met 0,6 miljard euro afnemen in 2013. In 2013 waren de totale winsten van Nederlandse bedrijven 105 miljard euro. Financiële instellingen als pensioenfondsen, verzekeraars en banken maakten in 2013 2,3 miljard euro minder winst. Deze winst kwam totaal uit op 16 miljard euro.