Capteur

Grootste kans op baan eerste maanden werkloosheid

Gepubliceerd op 215

 
Bij het vinden van werk spelen opleidingsniveau en leeftijd een hele grote rol. Slechts drie op de tien werklozen vanaf 57 jaar vindt werk tijdens de uitkeringsperiode. De kans op een baan wordt groter naarmate het verlies aan uren door werkloosheid groter wordt. Dat komt onder andere doordat mensen met een parttime baan vaak specifieke wensen hebben met betrekking tot werktijden. Deze wensen kunnen niet altijd ingevuld worden.

Armoede
Er is relatief veel armoede onder werklozen met een uitkering. Dat geldt vooral voor mensen met een bijstandsuitkering. Onder mensen met een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering is de armoede lager.
Mensen met een uitkering van het UWV zitten vaker dan gemiddeld in de schuldsanering. Als de uitkering het hoofdinkomen is, is een grote kans op armoede.
Het UWV voorspelt dat er eind 2014 47.000 meer mensen met een uitkering zullen zijn dan aan het eind van 2013. Als deze voorspelling uitkomt, wordt het hoogste aantal
WW’ers bereikt sinds 1995.