Capteur

‘Loonkloof tussen top en werknemer loopt op’

Gepubliceerd op 132

De loonkloof tussen top en werknemers is de afgelopen vijf jaar opgelopen van onder de 40 naar ruim 50 nu. Gemiddeld ontvangen de topbestuurders 3,7 miljoen euro per jaar, terwijl de loonkosten van de doorsnee werknemer bij deze bedrijven circa 73.000 euro bedragen.
 
Dit blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar de beloning van 24 van de 25 hoogste bestuurders uit de beursgraadmeter AEX.
 
In de code van goed ondernemingsbestuur is drie jaar geleden afgesproken rekening te houden met loonverschillen, maar daar wordt door multinationals tot nu toe nauwelijks aandacht aan besteed. In de richtlijn staat dat bedrijven intern een salarisanker moeten afspreken, zodat het verschil tussen top en werknemer niet verder oploopt.
 
Minister Asscher van Sociale Zaken wil de discussie over de gewenste loonkloof bij de wet vastleggen en daarom werkt hij aan een wet op basis waarvan ondernemingsraden van bedrijven voortaan mogen adviseren over de gewenste loonkloof. Vakbond FNV heeft aangegeven een loonkloof van maximaal 20 keer het inkomen van een doorsneewerknemer aanvaardbaar te vinden.
 
 
Bron: De Volkskrant