Capteur

Meer vijftigers dan dertigers op werkvloer

Gepubliceerd op 166

 
De laatste paar jaar is de index snel gestegen. In 2003 was het indexcijfer nog 0,64. Onder werkende mannen waren er al in 2011 meer vijftigers dan dertigers. In 2013 gold dat dus voor de hele beroepsbevolking.

Gemiddelde leeftijd
De gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking stijgt gestaag. In 2013 was dit 41,7 jaar. In 2003 was dit 39,1 jaar, in 2008 40,3 en in 2012 41,1 jaar. Er zijn grote verschillen tussen de bedrijfstakken. De gemiddelde leeftijd van werknemers in visserij, bosbouw en landbouw zijn gemiddeld het oudst, met 44,6 jaar. Dat blijkt uit cijfers over de afzonderlijke sectoren, echter gaan deze cijfers niet verder dan 2012. Op de tweede plaats komen de sectoren onderwijs en openbaar bestuur met 44 jaar gemiddeld.
De jongste mensen werken in de horeca. De gemiddelde leeftijd in deze sector is 34,4 jaar. Ook het personeel in de sectoren handel en verhuur zijn relatief jong.