Capteur

Spelfouten: een bron van ergernis op het werk

Gepubliceerd op 233

Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van taalinstituut Taal in het Bedrijf.
 
Ook werd onderzocht waar Nederlanders zich het meest aan storen op het gebied van spelling: men stoort zich het meest aan fouten in zakelijke teksten als e-mails, plannen en verslagen (35 procent), gevolgd door spelfouten in kranten of magazines (24 procent) en fouten in cv’s en sollicitatiebrieven (15 procent).
 
Tevreden over eigen taalbeheersing
Opvallend is dat de meerderheid van de hoogopgeleide Nederlanders tevreden is over hun eigen beheersing van de Nederlandse taal: 52 procent geeft aan foutloos te schrijven. Slechts 13 procent van de ondervraagden komt geen fouten tegen in teksten van collega’s en zakenpartners.
 
Taalfouten in teksten leiden tot een afwijzende houding tegenover de afzender: maar liefst 74 procent twijfelt over het aangaan van een zakelijke relatie met iemand die schrijffouten maakt.
 
De meningen zijn verdeelt over de reden dat Nederlanders veel spelfouten maken: 47 procent van de hoogopgeleiden denkt dat het de mensen niet uitmaakt dat ze fouten maken; anderen denken dat het komt door de complexiteit van de Nederlandse taal, de slechte kwaliteit van het onderwijs, regelmatige veranderingen in spelling en grammatica en de invloed van straattaal en slang.
 
Taak voor de werkgever
82 procent vindt dat inwoners van Nederland de eigen taal beter moeten leren en 73 procent vindt dat hierin een rol voor de werkgever is weggelegd: zij zijn van mening dat de werkgever een cursus moet aanbieden om de kwaliteit van geschreven teksten binnen het bedrijf te verbeteren. 29 procent vindt zelfs dat deze cursus verplicht moet zijn en 21 procent is van mening dat een taaltoets een vast onderdeel van het sollicitatieproces zou moeten worden.