Capteur

Extra geld voor Groningen

Gepubliceerd op 145


Maandag hebben de ministers van Sociale Zaken en Economische Zaken aan de Tweede Kamer geschreven. Ze schreven dat het geld bedoeld is om investeringsplannen van bedrijven uit de regio een extra steuntje in de rug te geven. Zo liggen er onder andere plannen om een terminal te bouwen voor tankers met vloeibaar gas en voorstellen om restgassen die vrijkomen bij chemische producten beter te benutten en de productie van chloor te vergroten.
Daarnaast komt er nog 20 miljoen euro vrij om de arbeidsmarkt te verbeteren in de regio.

Plan
Met dit extra geld reageert het kabinet op het plan dat onder leiding van oud-Shelltopman Rein Willems is gemaakt. Willems wil onder andere het gebruik van bestaande voorzieningen voor het gebruik van gas, stroom en water centraal gaan beheren. Volgens hem zorgt dat voor lagere kosten en zet het aan tot efficiënter gebruik. Daarnaast pleit Willems voor een gezamenlijke investeringsstrategie om meer bedrijvigheid aan te trekken.

Eems
Kamp: “De chemische industrie is belangrijk voor Groningen en biedt werk aan ruim tweeduizend mensen. Met de steun van het Rijk en de provincie kunnen de bedrijven in de Eemsdelta plannen gaan uitvoeren die de sector sterker maken en zorgen voor nieuwe werkgelegenheid. Volgens inschattingen van bedrijven kan dit leiden tot negenhonderd extra banen.” Asscher versterkt deze uitspraak door te zeggen dat Groningen echt steun nodig heeft. “De werkloosheid is her vergeleken met de rest van Nederland hoog.”

Ontslagen
“Daarom investeren we 20 miljoen in goede werkgelegenheidsplannen, zodat mensen die ontslagen zijn of bedreigd worden met ontslag zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen.” Yvonne van Mastrigt is een gedeputeerde in Groningen. Zij hoopt dat door dit extra bedrag de bedrijvigheid toeneemt. “Het gaat om werkgelegenheid, behoud en groei van werkgelegenheid in onze regio. De bedrijvigheid gaat toenemen en we pakken deze kansen samen aan en stropen de mouwen op.”