Capteur

“Anoniem solliciteren tegen discriminatie op de arbeidsmarkt”

Gepubliceerd op 294

In het Jaarrapport Integratie 2013 schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat migranten zwaar worden getroffen door de economische crisis. Niet-westerse sollicitanten hebben het volgens het SCP op de arbeidsmarkt veel moeilijker dan autochtonen: zij schijnen bij werkgevers eerder te maken te hebben met vooroordelen.
 
Volgens GroenLinks mag de culturele achtergrond van een persoon niet van invloed zijn op de kansen op een baan en de politieke partij vindt dan ook dat werkgevers hun verantwoordelijkheid moeten nemen en hun sollicitatieprocedures eens kritisch moeten bekijken. Volgens de Haagse afdeling van GroenLinks kan anoniem solliciteren een manier zijn om vooroordelen bij werkgevers weg te nemen.
 
De jeugdwerkloosheid onder niet-westerse jongeren is hoger dan onder autochtone jongeren: 19 procent van de niet-westerse jongeren is anderhalf jaar na de afronding van een mbo-opleiding nog werkloos, tegenover 5 procent van de autochtone jongeren. Van de jongeren met een hbo-diploma heeft 15 procent van de allochtonen na anderhalf jaar nog geen baan, tegenover 6 procent van de autochtone jongeren.
 
 

Bron: Den Haag FM