Capteur

Gemeenten schrappen opnieuw duizenden banen

Gepubliceerd op 127


Gemeenten gaan de komende vijf jaar dus flink snijden in het aantal ambtenaren. De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat gemeenten gemiddeld 7,2 arbeidsplaatsen per duizend inwoners inzetten in 2014. Aan het onderzoek deden 92 gemeenten mee. De uitkomsten daarvan werden gecombineerd met de nieuwste cijfers van het CBS.

Steden met meer dan honderdduizend inwoners verwachten zelfs een verdere afname van 13 % in het aantal voltijdbanen. Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam vallen niet onder deze grote steden. Berenschot stelt dat de grote steden al 17% zijn gedaald ten opzichte van 2009.

Ambtenaren
De onderzoekers stellen dat naarmate gemeenten groter worden, zij meer ambtenaren inzetten. In steden met meer dan honderdduizend inwoners zijn er gemiddeld 8,8 formatieplaatsen per duizend inwoners. In de kleine gemeenten (tot vijftienduizend inwoners) is dit gemiddeld 6,7.
Ook onderzocht Berenschot de verwachte uitgaven van gemeenten. Hieruit is gebleken dat er bijna 2400 euro per inwoner wordt uitgegeven in 2014. Gemiddeld daalden de begrote kosten per inwoner de afgelopen vijf jaar met 2%. De bestedingen aan sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening stegen het sterkt. Daarentegen daalden de uitgaven voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening het meest.

Cijfer
In deze cijfers is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de overheveling van taken van de landelijke overheid naar gemeenten per januari 2015. De taken die overgeheveld gaan worden zijn taken op het gebied van zorg aan langdurig zieken en ouderen, werk en inkomen en jeugdzorg. Berenschot zegt dat gemeenten nog niet weten hoeveel geld ze hiervoor krijgen. “Wel staat vast dat deze ‘decentralisaties’ vanuit het rijk gepaard gaan met forse bezuinigingen”.