Capteur

Verschil vast personeel en flexwerker onduidelijk

Gepubliceerd op 145


Er wordt woensdag gedebatteerd in de Tweede Kamer. Het debat gaat over een onderzoek naar verschillende contractvormen, dat eerder door minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken naar de kamer is gestuurd.

Volgens Limmen is er in dat onderzoek te weinig aandacht besteed aan de arbeidsvoorwaarden van mensen met een payroll-contract of flexcontract. Zo is het niet duidelijk in hoeverre en waar die contracten afwijken van de contracten voor vast personeel. Het onderzoek is uitgevoerd door het onderzoeksbureau Ecorys.

De voorzitter van de vakbond noemt bijvoorbeeld de pensioenopbouw. In het onderzoek staat wel dat payrollmedewerkers en uitzendkrachten ook pensioen opbouwen. Toch zegt de voorzitter: “Dat de kwaliteit van de pensioenregeling in de uitzendbranche vaak minder is dan die van andere pensioenfondsen, wordt in de conclusies echter niet gemeld.

Mislopen
Limmen zegt er verder over: “Dat is een gemiste kans. Zolang de verschillen tussen vast en flex niet duidelijk zijn, weten werknemers niet wat ze mislopen als ze op flexbasis moeten werken. Dat inzicht hebben de Tweede Kamerleden ook nodig.” Limmen denkt dat de Tweede Kamerleden dan beter kunnen inschatten waarom werkgevers voor payroll- en andere soorten flexcontracten kiezen. “En zo kan de Tweede Kamer de minister beter ondersteunen en bijsturen in zijn aanpak van de uitwassen van flexibele arbeid.”

Noodgedwongen
In het onderzoek staat dat werknemers liever vast werk willen dat de keuze voor een flexibel contract dus een noodgedwongen keuze is. Dat geldt zeker voor payroll-medewerkers (39%) en uitzendkrachten (49%). Maar vooral voor mensen die een tijdelijk contract hebben (61%).
Die conclusie komt ook naar voren in onderzoeken van de vakcentrale zelf. “Dat is ook te begrijpen aangezien een flexibel contract meestal en extra onzekerheid, en mindere arbeidsvoorwaarden dan collega’s in vaste dienst met zich meebrengt”, zegt Limmen.