Capteur

Meeste werkloze jongeren in Limburg

Gepubliceerd op 125


De analyse is gedaan op basis van gegevens tot en met 2011.
Zo’n 60% van de 2,5 miljoen jongeren tussen de 15 en 27 volgde een vorm van onderwijs in 2011. De overige 40% volgde geen onderwijs, dit zijn ongeveer 957 duizend jongeren. Het grote deel van deze groep werkte, namelijk 734 duizend jongeren.

Geen werk en studie
De overige groep van 223 duizend jongeren had geen werk en volgde geen onderwijs. Van deze groep hadden92 duizend een uitkering. Dat komt neer op 3,7% van alle jongeren tussen 15 en 27.
Daarnaast heeft het CBS een regionale verdeling gemaakt. Daaruit blijkt dat het percentage jongeren dat niet werkt en geen onderwijs volgt, het hoogst is in Limburg en Flevoland.

Echter, in Drenthe zijn de meeste jongeren met een uitkering. Ook in Friesland waren er relatief voor uitkeringsontvangers.

In de grote steden Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam ligt het aantal jongeren dat geen onderwijs volgt en geen werk heeft, boven het gemiddelde van Nederland. In Rotterdam lag het percentage jongeren met een uitkering ver boven het gemiddelde, in Amsterdam ligt dit percentage juist weer lager.