Capteur

Economisch herstel zet door

Gepubliceerd op 128


Dat zegt de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) dinsdag 11 maart. Echter, de risico’s voor de economische groei blijven aanzienlijk volgens de OESO. Zeker nu deflatie dreigt in verschillende landen, zijn de zorgen over de eurozone nog altijd acuut. Daarnaast is het nog onduidelijk waaraan de tegenvallende berichten uit de VS te wijten zijn. Aan een daadwerkelijke verzwakking van ’s wereld grootste economie, of aan de strenge winter.

Schulden
Volgens de OESO is er nog steeds kans dat de economische groei stagneert of zelfs daalt in China, door de enorme opbouw van schulden in dat land. Andere opkomende economieën kunnen nog erg veel last gaan krijgen van de afbouw van het economische steunbeleid in de VS. De nieuwste cijfers wijzen erop dat de groei in de eurozone in januari licht is toegenomen. Zowel voor Nederland, als voor de grootste economieën Italië, Frankrijk en Duitsland. Naast het afzwakkende groeitempo in de VS, nam de groei verder af in de belangrijkste Aziatische economieën. OESO-econoom Rintaro Tamaki stelt: “Het geleidelijke herstel in de ontwikkelde economieën is bemoedigend, ook al dempen tijdelijke factoren in de eerste maanden van dit jaar de groei.” Hij voegde daaraan toe dat de afkoeling van de opkomende economieën waarschijnlijk wel een rem zet op de internationale groei.