Capteur

Cao-onderhandelingen zeer moeizaam

Gepubliceerd op 154


Pieter Gautier: ‘Er zijn winnaars en er zijn verliezers. Ik denk dat de zwaksten op de arbeidsmarkt de verliezers zijn van zo’n voorstel. Voor hen wordt het moeilijker om een baan te vinden. ‘
Gevolg is dat er de afgelopen maanden maar 20 cao’s zijn afgesloten, in plaats van de gebruikelijke 50.

Faillissement
Pieter Gautier, hoogleraar marco-economie aan de Vrije Universiteit zegt het volgende over de 3% looneis: ‘Het klinkt me vrij fors in de oren. Je moet je realiseren dat er, zelfs als de gemiddelde groei zo’n 1% is, heel veel bedrijven zijn die een sterke groei hebben van 4,5, of 6% groei. Er zijn ook veel bedrijven die krimpen: 4 of 5%. Als je de krimpende bedrijven gaat dwingen om de lonen te laten stijgen met 3%, geef je ze echt een duwtje richting faillissement. Dat terwijl ze anders misschien de crisis kunnen uitzingen en in de toekomst weer verder groeien. Dit is dus voor de werkgelegenheid niet heel gunstig.’

Maar de werknemers zeggen dat de magere jaren achter de rug zijn en dat het nu tijd is voor boter bij de vis. Gautier: ‘Zeker oudere werknemers met een vast contract die niet ontslagen kunnen worden, hebben heel veel belang bij sterkte loonstijging. Maar jongere werklozen, met name allochtone werklozen, degenen met weinig kansen op de arbeidsmarkt, hebben er extra veel last van. Er zijn winnaars en verliezers. Ik denk dat de zwaksten op de arbeidsmarkt de verliezers zijn met zo’n voorstel’.

Moeilijker baan vinden
Gautier legt uit dat voor allochtone jongeren, van wie sommigen een taalprobleem hebben, de acceptabele banen vrij klein zijn. Hij zegt: ‘Als je de lonen sterk laat stijgen, wordt het aantal acceptabele banen, het aantal bedrijven dat die mensen wil aannemen, steeds kleiner. Dan moet het moeilijker om een baan te vinden.’