Capteur

33% seksuele intimidaties bij vrouwen gebeurt op het werk

Gepubliceerd op 115

Dat blijkt uit grootschalig Europees onderzoek naar geweld tegen vrouwen, dat door het EU-agentschap voor grondrechten werd uitgevoerd.
 
Vrouwen in hogere managementfuncties zijn vooral slachtoffer van seksuele intimidatie. Uit het onderzoek blijkt dat 75 procent van de vrouwen in hogere managementfuncties hiermee te maken heeft gehad.
 
Van de Nederlandse vrouwen is 45 procent het slachtoffer geweest van lichamelijk of seksueel geweld. Het gemiddelde in Europa ligt op 33 procent. Veel geweld of intimidatie vindt in huiselijke kring of op het werk plaats.
 
De relatief hoge scores voor Nederland worden door de onderzoekers verklaard door het feit dat veel Nederlandse vrouwen werken, waardoor de kans om geïntimideerd te worden groter is. Daarnaast zijn Nederlandse vrouwen mondiger: zij stappen vaker naar de politie om geweld aan te geven dan andere vrouwen in Europa.
 
Voor het onderzoek werden 42.000 vrouwen tussen de 18 en 74 jaar in alle EU-lidstaten geïnterviewd over geweld. Dit is het eerste grootschalige onderzoek in zijn soort, waardoor de onderzoekers niet kunnen aangeven of geweld tegen vrouwen is toe- of afgenomen. De bedoeling is dat het onderzoek om de vijf jaar wordt herhaald.