Capteur

Extra geld voor technisch onderwijs

Gepubliceerd op 125


Dat is een van de uitkomsten van het Herfstakkoord, dat het kabinet gesloten heeft met SGP, CU en D66. Dit akkoord zorgt voor €600 miljoen extra voor het onderwijs. Op 3 maart heeft het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen bekend gemaakt hoe dit enorme bedrag besteed gaat worden.

Het MBO krijgt in totaal €100 miljoen. €25 miljoen gaat naar maatregelen om ‘excellentie’ te bevorderen, de overige €75 miljoen gaat naar het technische onderwijs. De scholen krijgen €150 miljoen die ze vrij mogen besteden. Daarnaast is er €125 beschikbaar gesteld voor samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven op het gebied van onderzoek en innovatie. Het grootste bedrag, €175 miljoen, moet gebruikt worden voor het bijscholen en opleidingen van onderwijsassistenten en leraren.