Capteur

Nederlands begrotingstekort daalt flink

Gepubliceerd op 109

Het CPB voorspelt voor dit jaar een tekort van 2,9%. Dat is lager dan de eerdere verwachting in december, toen ging men uit van een tekort van 3,3%. De verwachting is dat dit in 2015 naar 2,1% van het bbp daalt.

Eigenlijk moest Nederland vorig jaar de 3%-grens al bereiken, maar dit is niet gelukt. Nederland kreeg een jaar uitstel doordat het kabinet 6 miljard euro extra ging bezuinigen. De cijfers van 2015 zijn erg belangrijk voor de politiek, mede omdat het regeringsbeleid daarop gebaseerd wordt. Het is de eerste keer dat het CPB cijfers over 2015 publiceert.

Groei
Volgens het CPB zet de kleine economische groei door in 2015. Ze verwachten dat het bbp in 2015 groeit met 1,25%, dit jaar is die groei nog 0,75%. Daarmee trekt de economie weer langzaam aan, de recessie was officieel halverwege 2013 voorbij.

De groei in het laatste kwartaal van 2013 is iets geflatteerd, doordat er een eind kwam aan sommige subsidiemaatregelen. In dat kwartaal groeide het bbp met 0,7% ten opzichte van het kwartaal ervoor.

Werkloosheid
Het CPB berekende ook de werkloosheid. In 2014 loopt het aantal werklozen nog op, tot 650 duizend. Maar in 2015 begint volgens het CPB de daling, en zijn er nog 635 duizend werklozen.