Capteur

25% schrikt van beoordelingsgesprek

Gepubliceerd op 183


Dat blijkt uit een enquête onder ruim 1.000 werkenden. De gesprekken staan doorgaans gepland in december en januari, maar in februari zei 31% nog steeds geen gesprek gehad te hebben.

Loonsverhoging
Voordat het gesprek had plaatsgevonden, verwachtte één op de tien mensen een ‘fikse stijging’ van het loon en 70% zei geen salarisverhoging te verwachten. Na het gesprek had 11% een zeer positief gesprek gehad én een flinke salarisverhoging gekregen. 28% was wel tevreden over het gesprek, maar had geen salarisverhoging gekregen. Maar liefst 24% zei dat het gesprek totaal niet ging zoals verwacht en dat ze op zoek zouden gaan naar een nieuwe baan. 5% van de ondervraagden vond het gesprek niet goed en vond de baas kritischer dan verwacht.

17% van de respondenten zei op de vraag hoe de manager zich gedroeg tijdens het gesprek, dat de manager extreem onaardig was. 42% zei dat zijn of haar baas altijd positief is, tot slot zegt één derde dat de baas kritischer was dan anders.

Willem van Dam heeft een boek geschreven over beoordelingsgesprekken. In dit boek zegt hij dat mensen van nature moeite hebben om te horen dat het soms minder goed gaat dan verwacht. Hij zegt ook dat het beter is als managers gedurende het hele jaar beoordelingsgesprekken voert: ‘We moeten eigenlijk niet gaan wachten tot het eind van jaar om een gesprek te voeren over hoe iemand presteert. Er zijn heel veel verdedingsreacties die mensen hebben op psychologisch slechts nieuws en op zich is dat gezond, dat je dingen wegdrukt die slecht zijn voor je zelfbeeld.’